2 submenu’s aanmaken:
– wij geloven
– groeien in geloof

Wij geloven

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat Jezus Zijn leven heeft gegeven, voor u en voor ons, omdat wij allen kostbaar zijn. Wij geloven daarom ook in het omzien naar de medemens, Zijn liefde die wij mogen doorgeven.
Onze leidraad is de Bijbel. Wij geloven in de essentie van Pasen: de opstanding uit de dood. Jezus helpt ons telkens weer op te staan, wanneer wij Hem proberen na te volgen.

Wij geloven in de heilzame gemeenschap rond Jezus Christus. Zijn identificatie met de menselijke conditie in al zijn onvolledigheid en kwetsbaarheid maakt dat wij kunnen belijden ook vandaag de dag in onze stad: God is nabij. Het geloof geeft troost, herstel, innerlijke rust en vrede, opwekking en bewerkstelligt onderlinge liefde én vitaliteit.

Wij geloven dat het geloof in Jezus Christus zich in allerlei contexten en tijden steeds weer opnieuw laat interpreteren. In iedere context biedt het nieuwe gezichtspunten. Wij geloven dat het de Heilige Geest is die ons samenhang biedt in de veelheid van vormen en tradities.

We staan open voor positieve en zegenende verbinding met elkaar, onze omgeving en onze levende God. Als gemeente beantwoorden we Zijn roepende stem. Hij is onze leidsman en bron van hoop. Daar geven we gelovend en zoekend ruimte aan in De Lichtboog.

De onderlinge gemeenschap, de opbouw van ons geloof en onze plek in het centrum van Almere en in de omliggende wijken is voor ons van groot belang. Dat beleven we in de zondagse vieringen, onze pastorale en diaconale activiteiten en in onze gebeden. Zo richten we ons altijd op de gemeenschap met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

De Lichtboog, kerk in het hart van de stad

Met elkaar vormen we een geloofsgemeenschap, waarin de waardering voor elkaar centraal staat. Onderling, maar ook naar de wereld om ons heen. We zijn gastvrij en we geven ruimte aan het persoonlijke verhaal. Een mens mag bij ons op adem komen en op zijn eigen manier God vinden en beleven. We geven ruimte aan creativiteit, persoonlijk initiatief en getuigenis. Maar ook is er ruimte voor twijfel.

Hij is onze leidsman en bron van hoop. Daar geven we gelovend en zoekend ruimte aan in De Lichtboog.

Groeien in geloof

[dit moet in een apart submenu onder geloof]

Wij geloven en verlangen dat wij een leven lang mogen leren van hoe en wie God is en dat zijn aanwezigheid verbonden is aan ons leven. In leerhuis, kringen rondom de Bijbel maar ook in de reguliere eredienst en vergadering mogen we Hem steeds weer op het spoor komen, Hij die verbonden is met ons bestaan. Stilte, gebed en christelijke meditatie hebben hier een plek. Wij zijn te allen tijde leerling van onze Heer.

Doordeweeks hebben we kringbijeenkomsten waar gemeenteleden samenkomen voor gesprek en verdieping van het geloof. Sommige kringen zijn doorlopend, andere zijn kortlopend / thematisch.

Groeigroep
De Groeigroep bestaat uit gemeenteleden die in een huiskamerkring bij elkaar komen om geloof met elkaar te delen. We zijn een gemengde groep in de leeftijd van 40 tot 70 jaar. We komen als groep om de drie weken bij elkaar bij één van ons thuis. De avond begint om 20.00u en na gezamenlijk koffie en thee te hebben gedronken, beginnen we rond 20.30u met de studie. Voor meer informatie over de Groeigroep of de eerstvolgende bijeenkomst, kunt u contact op nemen met Arnold van der Graaf. 

20+ kring
Als 20+’ers (20-40 jaar) komen we samen rondom de Bijbel of een studieboek. Op dit moment behandelen we het boekje ‘Imperfect’ van Boppart over navolging. Meestal ontmoeten we elkaar in Filmwijk.

Hoe ziet een bijbelstudie-avond er ongeveer uit? We beginnen om 20.00u, hoe gaat het met je? Om de beurt bereidt iemand een avond voor. Hij/zij bepaalt wat we lezen uit het boekje en de Bijbel, soms aangevuld door muziekfragmenten of beeldmateriaal. Tijdens het lezen gaan we nader in gesprek; soms diepgaand zodat het boekje alleen dient als ‘conversation starter’ en al snel opzij wordt gelegd. We bespreken onze (levens)vragen en proberen elkaar daarin te ondersteunen en helpen zoeken. Een paar keer per jaar eten we ook met elkaar.

Heb je interesse? Iedereen is welkom om mee te doen. De leeftijdsgrenzen zijn ruim: ook mensen van 18 of 35+ jaar zijn welkom. Je kunt je opgeven bij Jan-Auwke Verspuij.

Bijbelgespreksgroep ‘Kruidenwijk’
Iedere eerste woensdagavond van de maand komt in Kruidenwijk een groep mensen bijeen om met elkaar te lezen, praten, zingen en bidden rondom de Bijbel. De groep bestaat uit mensen van allerlei leef­tijden en uit verschillende wijken van Almere. Iedere bijeenkomst is één van de deelnemers gastheer of –vrouw. Heeft u interesse hierin, neem dan contact op met Joke Goosen.

Christelijke meditatie
Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar, met God, de Bron van ons leven. Als je regelmatig mediteert, wordt je steeds meer mens, zoals God bedoeld heeft. U bent van harte welkom. Iedereen kan deelnemen, ook wanneer u geen ervaring met mediteren heeft. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenstappen en meedoen. We zullen deze avonden niet veel praten, maar meer stilstaan en mediteren, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen doen, in zit of tijdens lopen. Dit met een lied of bijbeltekst of gebed.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met:
– Hans van Os (036 533 4227)
– Dorien van de Bovenkamp (dorienvandebovenkamp@gmail.com)

Marriage course
abcd -> Marianne Groen

Alphacursus
abcd -> Sylvia vd Steeg

Gebedsgroep
Op doordeweekse avonden is er regelmatig een gezamenlijk gebedsmoment, in het stiltecentrum van ‘De Lichtboog’. Samen stil zijn, samen bidden, iedereen is welkom. Hebt u wel gebedsintenties, maar kunt u zelf niet aanwezig zijn, neem dan contact op met Bettie Woord: 06 1533 2197 / bettiewoord@planet.nl